Test mužské plodnosti Sperm OK.

Příbalový leták - Test mužské plodnosti Sperm OK

Určení plodnosti z vyšetření spermatu pro domácí použití


Návod k použití

Před započetím testu si pečlivě přečtěte celý návod.

Artron Sperm OK® - test mužské plodnosti je rychlý a pohodlný test určený k domácímu použití. Je založený na imunochromatografi cké analýze pro kvalitativní zjištění standardní koncentrace spermií ve vzorku lidského spermatu. Tento test poskytuje vizuální a kvalitativní výsledek a rychle vyhodnocuje mužskou plodnost .

INDIKACE K POUŽITÍ

Neplodnost se vyskytuje přibližně u 10-15% párů v reprodukčním věku a polovina z těchto případů je zapříčiněná mužskou neplodností. Hlavní příčinou mužské neplodnosti je nízká koncentrace spermií ve spermatu, a proto 1. krokem k určení pravé příčiny neplodnosti je test k určení jejich počtu. Domácí Sperm OK® test rychle a jednoduše stanoví počet spermií ve vzorku spermatu. Světová zdravotnická organizace (WHO, 2010) defi novala referenční hodnotu plodnosti muže na 15 a více milionů spermií na 1 ml vzorku spermatu. Test Sperm OK® Vám pomůže získat rychlou informaci o koncentraci spermií v naprostém soukromí. V případě, že je koncentrace spermií nižší než hodnota stanovená WHO, ušetříte spoustu měsíců, kdy byste se snažili o početí dítěte bez možného efektu a možnosti léčby. Při zjištění nižší koncentrace spermií doporučujeme navštívit lékaře pro odbornou pomoc a radu. Negativní výsledek testu není důvodem k znepokojení, nízký počet spermií neznamená, že jste neplodní. Existuje mnoho příčin mužské neplodnosti (pohyblivost, kvalita spermií, …). Vliv na kvalitu spermií má rovněž Váš zdravotní a fyzický stav, stres, životospráva, apod.

OBSAH BALENÍ

Spolu s těmito instrukcemi obsahuje souprava Sperm OK® pro test mužské plodnosti jednu od každé z těchto položek:

Obrázek k návodu použití

V případě chybějících nebo poškozených součástí vraťte sadu zpět na místo, kde jste ji koupili, nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

POSTUP

Pro přesné výsledky musíte dodržovat pokyny každého kroku.

 • Přečtěte si celý leták a ujistěte se, že všemu rozumíte.
 • Zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že máte vše potřebné.
 • Připravte si stopky či hodinky /nejsou součástí balení/

Dodržujte následující:

 1. Odeberte vzorek spermatu 48 hodin až 7 dní od poslední ejakulace.
 2. Proveďte test.
 3. Porovnejte výsledek s instrukcemi.

Pokud si nejste jisti hodnocením výsledku testu, kontaktujte naše zákaznické centrum nebo zavolejte svému lékaři.

KROK 1: ODEBERTE VZOREK SPERMATU

Před odebráním vzorku spermatu počkejte alespoň 48 hodin, ne však déle než 7 dnů, od poslední ejakulace. Vzorek odeberte stimulací rukou (masturbací). Nepoužívejte lubrikanty ani krémy. K odebrání vzorku nepoužívejte kondom, ovlivnilo by to výsledek testu. Vzorek odeberte do přiloženého pohárku. Ke správnému odebráání vzorku dodržujte následující instrukce

 1. Použijte pohárek na vzorek a ejakulujte přímo do něho. Pro přesnost testu je nezbytné zachytit celý ejakulát beze ztrát. Pokud se toto nezdaří, vymyjte důkladně pohárek pod tekoucí vodou a nechte jej před dalším použitím uschnout na vzduchu. Nepoužívejte mýdlo, přípravek na mytí nádobí ani další čisticí prostředky. Opět počkejte alespoň 48 hodin, ne však déle než 7 dnů od poslední ejakulace a odeberte nový vzorek.
 2. Po odebrání vzorku nechte pohárek alespoň 20 minut, ne však déle než 3 hodiny, odstát na rovném podkladu. Po této době je vzorek spermatu řidší a připravený k použití (sperma ihned po odebrání je příliš husté a k testu se nedá použít)
 3. Pokud jste připraveni na test, držte se instrukcí v dalším bodě Krok 2: Proveďte test. Test by měl být proveden do tří hodin po odebrání vzorku.
KROK 2: PROVEĎTE TEST

Před započetím testu si rozložte všechny komponenty testu na dosah.

 1. Jemně promíchejte vzorek spermatu nástrojemk přenesení vzorku v pohárku asi desetkrát (10x) tak, aby byl dobře promíchán.
 2. a/ Úplně odšroubujte průhlednou čepičku na lahvičce s roztokem Sperm OK®
  b/ Jemným tlakem do strany odstraňte bílý kryt s kapátkem z lahvičky Sperm OK®
 3. Obrázek k návodu použití
 4. Ponořte pipetu k přenesení vzorku do pohárku a pomalu natahujte píst, až do vytažení vzorku spermatu po černou linii. Vyvarujte se natažení jakéhokoliv pevného nebo lepivého materiálu či vzduchových bublinek. Pokud by se tak stalo, vytlačte sperma zpět do pohárku a znovu natáhněte. Ujistěte se, že vzorek dosahuje přesně k černé linii, což je zásadní pro přesnost testu. Pokud je to nutné, natáhněte více, nebo naopak vytlačte část vzorku tak, aby dosahoval skutečně k černé linii na nástroji.
 5. Obrázek k návodu použití
 6. Přeneste celý vzorek spermatu z pipety do lahvičky s roztokem Sperm OK® jemným stlačením pístu, nejlépe po stěně lahvičky. Ujistěte se, že jste pipetu zcela vyprázdnili. Bílý kryt s kapátkem jemně zamáčkněte zpět do lahvičky s roztokem Sperm OK®. Našroubujte průhlednou čepičku zpět na lahvičku tak, aby byla pevně uzavřena.
 7. Obrázek k návodu použití
 8. Důkladně promíchejte obsah lahvičky s roztokem Sperm OK® jemným převracením lahvičky (alespoň 10x). Pokud je sperma velmi husté nebo viskózní, převraťte lahvičku 20x. Vyvarujte se třepání lahvičkou, aby se nevytvořila pěna, která by pak mohla ztížit další proceduru.
 9. Obrázek k návodu použití
 10. Opatrně položte lahvičku se směsí roztoku a spermatu na rovný povrch. Před dalším postupem vyčkejte dvě minuty.
 11. Otevřete zapečetěné pouzdro, které obsahuje testovací kartu utržením perforované části. Položte kartu na rovný povrch. Nedotýkejte se výsledkového okénka.
 12. Obrázek k návodu použití
 13. Úplně odšroubujte průhlednou čepičku z lahvičky s roztokem Sperm OK®, bílý kryt s kapátkem nechte připevněný na lahvičce.
 14. Obrázek k návodu použití
 15. Podržte lahvičku vertikálně nad otvorem pro nakapání vzorku na testovací kartě (označeno šipkou). Lehce stiskněte lahvičku a nakapejte tři (3) plné kapky směsi roztoku a spermatu do otvoru. Ujistěte se, že ve vzorku nejsou vzduchové bubliny.
 16. Obrázek k návodu použití
 17. Po přidání 3 kapek roztoku do otvoru testovací karty začněte odměřovat 5–10 minut.
 18. Po uplynutí 5–10 minut zjistíte výsledek. Výsledek testu stanovíte podle následujícího Kroku 3: Výklad výsledků.
 19. Obrázek k návodu použití

NEBERTE V POTAZ VÝSLEDKY PO UPLYNUTÍ 10 MINUT!

KROK 3: VÝKLAD VÝSLEDKŮ

UPOZORNĚNÍ: Při odečítání výsledku testu pouze určete, zda je či není přítomna linie v kontrolní (C) a testovací (T) oblasti testovací karty. NEPOROVNÁVEJTE KONTROLNÍ LINII S TESTOVACÍ LINIÍ. Síla nebo barva ani jedné z nich nejsou rozhodující. Pro přesné odečtení výsledku se jen ujistěte, zda jsou viditelné obě linie, testovací i kontrolní. Test je vždy pozitivní, pokud je viditelná testovací i kontrolní linie, a to i v případě, že testovací linie je velmi slabá v porovnání s kontrolní linií. Výsledek odečítejte na dobře osvětleném místě, abyste si byli jisti, že linie jsou jasně viditelné. Nejprve zkontrolujte, že v oblasti označené C se objevila do růžova zabarvená kontrolní linie. POKUD NEVIDÍTE V KONTROLNÍ OBLASTI (C) LINII, VÝSLEDKY TESTU JSOU NEPLATNÉ.

Obrázek k návodu použití
 • ŽÁDNÁ LINIE v testovací oblasti (T) a RŮŽOVÁ LINIE v kontrolní oblasti (C)
 • Výsledek tohoto testu je NEGATIVNÍ, což znamená, že koncentrace spermií je nižší než 15 milionů spermií na mililitr. Koncentrace spermií nižší než 15 milionů na mililitr může ukazovat na neplodnost. Nicméně, samotný výsledek tohoto testu neplodnost neprokazuje. Opakujte test zhruba po 10 týdnech. Pokud i pak bude test negativní, navštivte svého lékaře. V tomto případě jsou žádoucí další specializované testy.

 • TESTOVACÍ LINIE v testovací oblasti (T) a RŮŽOVÁ LINIE v kontrolní oblasti (C)
 • Výsledek tohoto testu je POZITIVNÍ, což znamená, že koncentrace spermií je alespoň 15 milionů na mililitr. Pokud je výsledek pozitivní, ale s početím máte stále potíže, doporučujeme návštěvu lékaře kvůli dalším testům.

 • ŽÁDNÁ KONTROLNÍ LINIE v oblasti C
 • Pokud v kontrolní oblasti (C) není viditelná linie, výsledek je neplatný. Test buď neproběhl správně, nebo jste udělali chybu v postupu. Zvažte opakování testu s novou sadou. Pokud ani potom neproběhne test v pořádku, kontaktujte distributora a uveďte číslo šarže, které najdete na obalu.

  Test by měl být použit pouze jednou a v souladu s poskytnutými instrukcemi.

PŘÍČINY CHYBNÉHO VÝSLEDKU

 • Nebyl odebrán celý ejakulát – zejména jeho první kapky.
 • Ejakulát nezkapalněl.
 • Sperma v pohárku nebylo dobře promícháno před přidáním do lahvičky s roztokem Sperm OK®.
 • Příliš mnoho, nebo příliš málo spermatu bylo přeneseno pipetou do lahvičky s roztokem.
 • Směs spermatu a roztoku byla vložena do testovací karty příliš brzy. Směs by se měla nechat 2 minuty odstát po přidání vzorku spermatu do lahvičky s roztokem Sperm OK®.
 • Při nabírání vzorku se do pipety dostaly vzduchové bublinky.
 • Směs spermatu a roztoku v lahvičce nebyla dobře promíchána předtím, než jste vzorek přenesli na testovací kartu.
 • Příliš mnoho, nebo příliš málo směsi spermatu a roztoku bylo přeneseno do otvoru na vzorek na testovací kartě. Množství musí být přesné – 3 kapky.
 • Směs spermatu a roztoku byla přidána do testovacího okénka místo do otvoru na vzorek.
 • Výsledky testu jste odečítali příliš brzy, nebo příliš pozdě. Výsledky testu musíte odečíst v rozmezí 5 -10 minut po přidání směsi spermatu a roztoku do otvoru na vzorek
 • Slabozrakost, barvoslepost nebo špatné osvětlení mohou ovlivnit vaši schopnost správně vyložit výsledky testu.
 • Vzorek spermatu byl odebrán méně než 48 hodin, nebo více než 7 dnů po poslední ejakulaci. To může vést k nepřesným výsledkům.

CHARAKTERISTIKA PROVEDENÍ

Analytická citlivost Artron Sperm OK® testu mužské plodnosti je koncentrace spermií 15×106/m

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 1. Jak přesný je test mužské plodnosti Sperm OK®?
 2. Naše klinické studie prokázaly, že výsledky testů Sperm OK® jsou více než z 95% shodné v porovnání s laboratorními testy.

 3. Co znamená, když je výsledek mého testu negativní?
 4. Negativní výsledek testu indikuje, že koncentrace spermií je nižší než 15 milionů na mililitr, tedy vysokou pravděpodobnost neplodnosti. Samotný tento výsledek ale nedokazuje, že jste neplodný. Koncentrace spermií se den ode dne liší, a tedy je možné, že když si test uděláte znovu po uplynutí patřičné doby, bude test pozitivní. Doporučujeme ale konzultaci s lékařem a případně další testy a podrobnou analýzu spermatu, aby byl stanoven přesný výsledek. Výsledek mohou také ovlivňovat i další faktory.

 5. Co znamená, když je výsledek testu pozitivní?
 6. Pozitivní výsledek testu indikuje, že koncentrace spermií je minimálně 15 milionů na mililitr, indikuje tedy plodnost. Samotný tento výsledek ale neprokazuje, že jste plodný, protože mužskou plodnost ovlivňují i další faktory. Pokud se ani přes pozitivní test nedaří počít, doporučujeme, abyste oba s partnerkou navštívili lékaře a konzultovali další postup

 7. Můžu provést test i přesto, že sperma nezřídlo po 20 minutách?
 8. Ano. Poměr a konzistence, při které některé vzorky spermatu zkapalní, se může lišit. Můžete tedy vzorek nechat odstát až 3 hodiny, aby více zkapalněl. Také pomůže udržování v teplotě blízké tělesné teplotě. VZOREK ALE NEZAHŘÍVEJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, ČI JINAK. Testovací karta může ukázat přesný výsledek i přesto, že vzorek není úplně kapalný. Klíčové je, abyste vzorek nechali odstát alespoň 20 minut a potom pokračovali přesně podle návodu v „Kroku 2: Proveďte test“. Ujistěte se, že pipetou přenesete tu nejkapalnější část vzorku Pokud vzorek spermatu nezkapalněl nebo ucpal pipetu, konzultujte situaci se svým lékařem a proveďte test znovu s novým vzorkem, který odeberete nejdříve 48 hodin, nejpozději 7 dnů po poslední ejakulaci. Vymyjte důkladně pohárek na vzorek a pipetu a nechte je na vzduchu uschnout, než je znovu použijete. K vymytí nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

 9. Testovací linie v testovací oblasti (T) nebyla viditelná v rozmezí určených 5–10 minut. Po uplynutí této doby se ale najednou ukázala. Znamená to, že výsledek testu můžu brát jako pozitivní?
 10. Ne. Správný výsledek testu se objeví v rozmezí 5–10 minut poté, co je do nádržky na vzorek na testovací kartě vzorek přidán. Je důležité, abyste výsledek odečítali v této době. Jakýkoli výklad před uplynutím této doby nebo po této době vám ukáže nesprávný výsledek

 11. Co může vyvolat chyby ve výsledku testu?
 12. Kromě důvodů uvedených v seznamu v sekci „Příčiny chybného výsledku“ to může být provedení testu během nemoci, která může krátkodobě snížit koncentraci spermií. Tento test byste tedy neměli provádět, pokud jste nemocní anebo pokud jste prodělali nemoc v nedávné době. Výsledek testu může ovlivnit zdravotní stav, užívání drog a jiných návykových látek nebo léků.

VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 • Pouze pro diagnostické použití in vitro.
 • Není určeno ke konzumaci.
 • Udržujte z dosahu dětí.
 • Nepoužívejte po vypršení expirační doby vytištěné na obalu.
 • Nepoužívejte, pokud je pečeť produktu porušená. Nepoužívejte tuto testovací sadu na jiné vzorky než zmíněné v Instrukcích k použití.
 • Slabý zrak nebo nedostatečné osvětlení může ovlivnit vyhodnocení výsledků.
 • Tento test je určen na jedno použití. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ.
 • Obsah balení můžete po použití odložit do běžného komunálního odpadu.
 • Všechny složky balení jsou netoxické a bezpečné, pokud se použijí podle návodu. Pokud se ale roztok Sperm OK® dostane do očí, může způsobit podráždění. V tomto případě důkladně vypláchněte oči vodou.

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

 • Testovací karta v neotevřeném pouzdru může být skladováno na suchém místě mezi 2°C - 30°C (36°F - 86°F) až 18 měsíců.
 • Nezmrazujte testovací kartu ani obsah balení.
 • Skladujte obsah balení mimo přímé sluneční záření. Uchovávejte Sperm OK® test na suchém místě.

OMEZENÍ

 • Tento test nechrání před sexuálně přenosnými chorobami, ani je nestanovuje.
 • Tento test nemůže být použit pro určení otcovství.
 • Tento test nepoužívejte jako antikoncepční metodu.
 • Tento test pouze stanovuje koncentraci spermií. Nestanovuje další faktory ovlivňující mužskou neplodnost.
 • Jako u všech diagnostických testů by konečná diagnóza neměla být založena na výsledku jediného testu, ale měla by být stanovena lékařem poté, co budou provedena všechna klinická a laboratorní šetření.
 • Absence testovací linie ve výsledkovém okénku značí, že koncentrace spermií je nižší než 15 milionů spermií na mililitr spermatu, nicméně samotný negativní výsledek testu Sperm OK® neznamená, že jste neplodní. Muž může být plodný i přesto, že koncentrace spermií je nižší než 15 milionů spermií/ml. Konzultujte své výsledky a další postup se svým lékařem.

REFERENCE

 1. Understanding Semen Analysis. Stony brook, State University of New York. 1999. Available from: http://www.uhmc.sunysb.edu/urology/ male_infertility/SEMEN_ANALYSIS.html. Retrieved 2007-08-05.
 2. Semen Analysis. M. G. Essig, S. Van Houten and T. Landauer (eds.), Reviewed by Martin Gabica and Avery L. Seifert (2007-02-20). WebMD Medical Reference from Healthwise. http:// www.webmd.com/infertility-and-reproduction/ guide/semen-analysis. Retrieved 2007-08-05.
 3. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. NICE clinical guideline (CG156) (2nd Edition) February 2013. Published by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London. 562 pp.
 4. Infertility Testing” in http://www.sharedjourney.com.
 5. Cooper, T. G, Noonan, E., von Eckardstein, S., Auger, J., Baker, H. W., Behre, H. M., Haugen, T.B., Kruger, T., Wang, C., Mbizvo, M. T. and Vogelsong, K. M. 2010. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum. Reprod. Update. 16(3): 231-245. PMID 19934213.
 6. Rajmil, O., Fernández, M., Rojas-Cruz, C., Sevilla, C., Musquera, M. and Ruiz-Castañe. E. 2007. Azoospermia should not be given as the result of vasectomy. Arch. Esp. Urol. (in Spanish; Castilian) 60(1): 55 - 8. PMID 17408173.
 7. Dhar, N.B., Bhatt, A. and Jones, J. S. 2006. Determining the success of vasectomy. BJU Int. 97(4): 773 - 6. PMID 16536771.
 8. Dindyal, S. 2003. The sperm count has been decreasing steadily for many years in Western industrialized countries: Is there an endocrine basis for this decrease? Internet J. Urol. 2(1).
 9. New Chip Provides Cheap At-Home Sperm Counting by Stuart, F. 2010. Available from http://www.popsci.com/technology/article/2010-01/counting-chip-provides-cheap-home-sperm-counting

PODMÍNKY PRO USKLADNĚNÍ

Uchovávejte v suchu při teplotě 2°C - 30°C

SYMBOLY

Obrázek k návodu použití
VÝROBCE A DISTRIBUTOR

Artron Laboratories Inc.
3938 North Fraser Way
Burnaby, BC
V5J 5H6 Canada
Ph: 604.415.9757
Fax: 604.415.9795
www.artronlab.com
info@artronlab.com
Catalogue Number: A01-06-422
Datum poslední revize: 18. června 2015

BENESE s.r.o.
Tyršova 1097, 397 01 Písek
www.benese.cz
info@benese.cz
tel.: +420 774 317 607
CE 0197 Loga Certifikátu shody CE

Potřebujete poradit?

Zeptejte se nás na diagnostický test pro určení mužské plodnosti Sperm OK

Vážení klienti, rádi zodpovíme Vaše dotazy na výhody a způsob použití diagnostického testu Sperm OK. Časté otázky a odpovědi naleznete na této stránce, rádi Vám však poradíme i individuálně prostřednictvím níže přiloženého formuláře.

*) povinné položky

Testovací souprava pro muže Sperm Ok rychle a spolehlivě odpoví na otázku, jaká je Vaše plodnost. Vše, co pro to potřebujete, je malé množství ejakulátu (spermatu) a deset minut vašeho času.